Oznaka: ‘idijanci’

Peyote sa neparnim brojem perli

Autor: Slađana I.
| 08/11/2013
| Komentari: (0)

peyote

Postupak izrade pejotija sa neparnim brojem perli je u suštini isti kao i postupak izrade peyote sa parnim brojem perli sa jednom malom razlikom na kraju reda. 1.  Nanižite neparan broj perli potreban za prva dva reda. 2. Započnite naredni red kao da radite ravan pejoti sa parnim brojem perli. Zaustavite se kada stignete do poslenje…

Opširnije
error: Content is protected !!