Privezak u obliku cveta

Autor: Slađana I.
| 18/04/2016
| Komentari: (0)

Za izradu priveska u obliku cveta biće vam potrebno znanje kružnog (cevastog) pejotija, kao i malo više iskustva u radu sa perlicama.

privezak sa pip perlama

Materijal potreban za izradu priveska:

  • Preciosa kašaste perlice 9/0 u hematit boji
  • Preciosa kašaste perlice 12/0 u beloj boji
  • 20 pip perli veličine 5×7 mm u alabaster mint boji
  • jedna okrugla perla veličine 10 mm u hematit boji
  • igla za nizanje perli
  • konac za perle
  • alkica
  • klešta

Legenda:

privezak legenda

Izrada priveska korak po korak:

1. Odsecite nit odgovarajuće dužine potrebne za rad. Nanižite okruglu perlu od 10 mm, ostavljajući 15-20 cm niti slobodnim. Dodajte 10 kašastih perlica 9/0 u hematit boji i provucite nit ponovo kroz okruglu perlu kao na slici ispod.

privezak korak 1

2. Nanižite još 10 kašastih perlica 9/0 u hematit boji i provucite nit kroz okruglu perlu na isti način kao u prethodnom koraku, pozicionirajući tako novi set kašastih perlica sa druge strane okrugle perle. Zatim provucite nit kroz svih 20 kašastih perlica.

Ukoliko imate poteškoća da održite perle zategnutim možete vezati manji čvor i potom proći kroz nekoliko perli pre nego što započnete naredni korak.

3. Uradite jedan red kružnog pejota sa hematit kašastim perlicama 9/0.

privezak korak 3

4. Dovedite nit na drugu stranu pejota i uradite dva reda kružnog pejota sa hematit kašastim perlicama 9/0 i jedan red sa belim kašastim perlicama 12/0.

5. Kada ste završili korak 4 dovedite nit na drugu stranu pejota i uradite jedan red kružnog pejota sa belim kašastim perlicama 12/0.

NAPOMENA: Kada dodajete kašaste perlice veličine 12/0 veoma je važno da vodite računa da pejot stoji ravnomerno na perli, jer u suprotnom rad će ispasti neuredan.

6. Nakon što ste završili korak 5 dovedite nit do trećeg reda pejota kao na slici ispod, i nanižite belu kašastu perlicu 12/0, pip perlu i belu kašastu perlicu 12/0. Provucite nit kroz narednu kašastu perlu 9/0 na kružnom pejotu.

privezak korak 6

7. Ponavljajte korak 6 sve dok ne dođete do kraja reda.

8. Kada ste dodali poslednji set perli u koraku 7 i provukli nit kroz hematit kašastu perlicu 9/0 na kružnom pejotu, pređite u hematit kašastu perlu 9/0 koja se nalazi do nje u narednom redu kao što je prikazano na slici ispod i ponovite korake 6 i 7.

privezak korak 8

9. Nakon što ste stigli na kraj reda pređite u novi red na kružnom pejotu na isti način kao u koraku 8. Zatim nanižite pet hematit kašastih perlica 9/0 i provucite nit kroz narednu kašastu perlu u redu.

privezak korak 9

10. Prođite kroz rad i vežite čvor.

11. Na omču od perlica zakačite alku kroz koju ćete provući lačić, kožicu ili neki drugi materijal na koji budete želeli da okačite privezak.

Materijal korišćen za izradu izradu priveska možete pronaći u online prodavnici laboratorijaperli.com

Kategorije: Uradi sam

Slađana I.

Stojim iza svojih reči i velikih količina perli. Radim ono što volim i radim to često.


Privezak u obliku cveta

Autor: Slađana I.
0
error: Content is protected !!