Peyote sa neparnim brojem perli

Autor: Slađana I.
| 08/11/2013
| Komentari: (0)

Postupak izrade pejotija sa neparnim brojem perli je u suštini isti kao i postupak izrade peyote sa parnim brojem perli sa jednom malom razlikom na kraju reda.

1.  Nanižite neparan broj perli potreban za prva dva reda.

Pejot sa neparnim brojem perli

2. Započnite naredni red kao da radite ravan pejoti sa parnim brojem perli. Zaustavite se kada stignete do poslenje dve perle. Nanižite pretposlednju perlu (broj 7) i provucite nit kroz perle pod brojem 2 i 1.

Pejot sa neparnim brojem perli

3. Zatim, dodajte poslednju perlu (broj 8) i provucite nit redom kroz perle 2, 3, 7, 2, 1 i 8. Red je gotov i možete započeti novi.

Pejot sa neparnim brojem perli

4. Prikazani zaokret na kraju reda možete raditi svaki put, ali će vam ivica rada biti znatno čvršća od ostatka. Da biste to izbegli, u kasnijim redovima kada dodate poslednju perlu (broj 13), na kraju reda jednostavno napravite omču tako što ćete provući nit kroz ivicu konca koja se nalazi odmah ispod. Zatim prođite kroz poslednju perlu (broj 13) i nastavite dalje sa radom.

Pejot sa neparnim brojem perli

5. Ukoliko se ipak odlučite da napravite zaokret na kraju reda, to će onda izgledati ovako:

Pejot sa neparnim brojem perli

 

Kategorije: Kako da

Slađana I.

Stojim iza svojih reči i velikih količina perli. Radim ono što volim i radim to često.


Peyote sa neparnim brojem perli

Autor: Slađana I.
0
error: Content is protected !!