Kvadratni bod

Autor: Slađana I.
| 10/10/2013
| Komentari: (0)

Kvadratni bod može da se radi sa skoro svim vrstama perlica, a dobijeni rezultat je isti kao prilikom rada na razboju.

1. Nanižite proizvoljni broj perli za prvi red.

kvadratni bod

2. Nanižite jednu perlicu u drugom redu i provucite nit kroz poslednju perlu u prvom redu i prvu perlicu u drugom redu u istom smeru kao na slici ispod.

kvadratni bod

3. Zatim, dodajte drugu perlicu u drugom redu i provucite nit kroz pretposlednju perlicu u prvom redu i drugu perlicu u drugom redu u istom smeru. Ponavljajte korake sve do kraja.

kvadratni bod

Kvadratni bod sa dve perle

Kvadratni bod sa dve perle je isti kao osnovni kvadratni bod, jedina razlika je u tome što se radi sa parnim brojem perli jer se dve perle tretiraju kao jedna.

1. Nanižite paran broj perli za prvi red. Da biste započeli drugi red na nit za nizanje dodajte dve perle, provucite nit kroz poslednje dve perle u prvom redu i ponovo kroz dve perle u drugom redu.

kvadratni bod sa dve perle

2. Nakon toga, dodajte još dve perle, provucite nit kroz naredne dve perle u prvom redu i ponovo kroz dve nove perle u drugom redu, kao na slici ispod. Ponavljajte korake sve do kraja.

kvadratni bod sa dve perle

Kategorije: Kako da

Slađana I.

Stojim iza svojih reči i velikih količina perli. Radim ono što volim i radim to često.


Kvadratni bod

Autor: Slađana I.
0
error: Content is protected !!