Kako da proširite ili smanjite kvadratni bod

Autor: Slađana I.
| 25/12/2013
| Komentari: (0)

U prethodnim člancima je već bilo reči o osnovnom kvadratnom bodu, kao i o kvadratnom bodu sa dve perle. Međutim, usled različitih obrazaca za rad u toku procesa izrade može se pojaviti potreba za njegovim proširenjem ili smanjenjem.

Proširenje kvadratnog boda

Da biste proširili kvadratni bod za jednu perlu, kada stignete na kraj reda potrebno je da pre početka sledećeg dodate dve perlice i provučete nit nazad kroz prvu i drugu nanizanu perlu u istom smeru kao na slici ispod. Zatim nastavite kroz ostatak reda na uobičajen način.

kvadratni bod prosirenje

Isti postupak se primenjuje i kada želite da proširite rad sa većim brojem perli od gore navedenog.

Smanjenje kvadratnog boda

Da biste bili u mogućnosti da smanjite odnosno da suzite kvadratni bod kada stignete na kraj reda potrebno je da provučete nit nazad kroz poslednjih nekoliko perli u prethodnom redu i izađete ispred one perle gde treba da započnete novi red.

kvadratni bod smanjenje

U mom slučaju smanjenje u kvadratnom bodu je izvršeno za jednu perlu, međutim broj perli koji ćete preskočiti pre početka novog reda zavisi pre svega od toga za koliko želite da smanjite širinu rada.

Kategorije: Kako da

Slađana I.

Stojim iza svojih reči i velikih količina perli. Radim ono što volim i radim to često.


Kako da proširite ili smanjite kvadratni bod

Autor: Slađana I.
0
error: Content is protected !!