Chenille bod

Autor: Slađana I.
| 28/09/2020
| Komentari: (0)

Chenille bod se prvenstveno koristi za izradu narukvica. Veoma je jednostavan i možete ga raditi sa perlicama raznih boja, oblika i veličina (samo sa 11/0, u kombinaciji 11/0 i 15/0, 8/0 i 11/0 itd.). Primer sa slike je rađen sa perlicama veličine 9/0 i 12/0, pa ću njih koristiti i prilikom objašnjavanja boda.

Chenille bod

Korak 1: Postavite stop perlu i nanižite kašaste perlice sledećim redosledom (1) 9/0, (1) 12/0, (2) 9/0, (1) 12/0, (2) 9/0, (1) 12/0, (2) 9/0, (1) 12/0, (1) 9/0. Da biste započeli drugi red, dodajte po jednu perlu 12/0 i 9/0, preskočite poslednju 9/0 i provucite nit kroz perlice sve do kraja prvog reda.

Korak 2: Nanižite po jednu 12/0 i 9/0 i provucite nit kroz prvu 12/0 iz prethodnog reda. Dodajte dve perle 9/0 i idite kroz 12/0, tri puta. Provucite nit kroz 9/0 u prvom redu, zatim nastavite kroz 12/0 i izađite kroz dve 9/0 u drugom redu.

Korak 3: Nanižite jednu 12/0 i idite kroz naredne dve 9/0. Ponovite ovo još dva puta.

Korak 4: Nanižite dve 9/0 i provucite nit kroz 12/0 koje ste dodali u prethodnom redu. Ponovite postupak još dva puta. Dodajte dve 9/0 i idite u suprotnom pravcu kroz dve 9/0 koje se nalaze ispod. Izađite kroz prvu od poslednje dve 9/0 koje ste upravo dodali.

Korak 5: Zatim, nanižite jednu 12/0 i idite kroz poslednju 9/0. Dodajte po jednu 12/0 i 9/0 i provucite nit kroz 12/0, kao i kroz sledeće dve 9/0. Dodajte jednu 12/0 i idite kroz naredne dve 9/0, tri puta.

Korak 6: Nastavite sa dodavanjem perlica ponavljajući korake 2-5.

Kategorije: Kako da

Slađana I.

Stojim iza svojih reči i velikih količina perli. Radim ono što volim i radim to često.


Chenille bod

Autor: Slađana I.
0
error: Content is protected !!