Cilindrični peyote

Autor: Slađana I.
| 19/07/2013
| Komentari: (0)

Cilindrični peyote je u osnovi isti kao i ravan peyote, samo što se za razliku od njega radi u krug kako bi se dobio oblik cevi.

1. Nanižite paran broj perli i vežite čvor, formirajući na taj način prsten.

kruzni-pejot-1

 2. Prođite kroz prvu perlu koja se nalazi sa leve strane čvora. Nanižite jednu perlu, preskočite drugu i provucite nit kroz treću perlu i tako u krug. Ponavljajte 2. korak sve dok ne stignete na početak kruga.

kruzni-pejot-2

 3. Kod parnog broja perli potrebno je da napravite korak na gore da biste bili u mogućnosti da započnete novi red. To ćete učiniti tako što ćete provući nit kroz  prvu perlu u drugom redu. Zatim nanižite jednu perlu, preskočite drugu i provucite nit kroz treću perlu i tako u krug.

kruzni-pejot-3

Kod cilindričnog peyote-a sa neparnim brojem perli nije potrebno uraditi korak na gore da biste započeli nov red jer perle automatski prave spiralu.

Kategorije: Kako da

Slađana I.

Stojim iza svojih reči i velikih količina perli. Radim ono što volim i radim to često.


Cilindrični peyote

Autor: Slađana I.
0
error: Content is protected !!