Brick bod

Autor: Slađana I.
| 18/11/2013
| Komentari: (0)

Kao i pejot i brick bod spada u tradicionalni indijanski bod, koji je veoma lak za učenje. Da biste mogli da započnete rad sa brick bodom neophodno je da prvo napravite merdevinastu osnovu.

Merdevinasta osnova

1. Na nit za nizanje dodajte dve perle i pri tom ostavite rep od nekih 15 cm. Provucite nit ponovo kroz obe perle u istom pravcu od vrha perle na dole, tako da nit izađe na dno druge perle. Dodajte zatim treću perlu i vratite se kroz drugu perlu i izađite na vrh treće perle.

Merdevinasta osnova

2. Dodajte zatim četvrtu perlu i provucite nit kroz treću perlu od dna do vrha i opet kroz četvrtu perlu od vrha do dna. Nastavite sa dodavanjem perli sve dok ne dostignete željenu dužinu.

Merdevinasta osnova

3. Kada ste dodali dovoljan broj perli provucite nit cik-cak kroz rad kako biste ojačali merdevinastu osnovu. Kada ste to učinili možete započeti brick bod.

Merdevinasta osnova

Brick bod

4. Nanižite dve perle i provucite nit ispod mosta od niti između druge i treće perle na merdevinastoj osnovi od nazad ka napred. Provucite nit na gore kroz drugu perlu koju ste dodali, pa onda kroz prvu perlu na dole i vratite se nazad kroz drugu perlu.

Brick bod

5. Nastavite tako što ćete dodati još jednu perlu, provući nit od nazad ka napred ispod mosta od niti između naredne dve perle iz prethodnog reda i opet nazad kroz novu perlu i tako redom. Na početku svakog novog reda brick bod će se prirodno smanjivati za jednu perlu.

Brick bod

 

Kategorije: Kako da

Slađana I.

Stojim iza svojih reči i velikih količina perli. Radim ono što volim i radim to često.


Brick bod

Autor: Slađana I.
0
error: Content is protected !!