Bod pod pravim uglom

Autor: Slađana I.
| 29/07/2013
| Komentari: (0)

Bod pod pravim uglom je jedan od nezaobilaznih bodova u radu sa perlicama. Tehnika je veoma jednostavna i raznovrsna, a pogodna je i za sve tipove perli.  Pravougaoni bod vam otvara beskrajne mogućnosti u izradi narukvica i ogrlica. Kako biste ih otkrili igrajte se sa bojama, šarama i različitim vrstama perli.

1. Nanižite četiri perle i vežite ih u prsten. Zatim provucite nit ponovo kroz prvu, drugu i treću perlu.

pravougao-1

2. Dodajte tri perle, provucite nit kroz treću perlu iz prethodnog prstena i dalje kroz perle označene brojevima pet i šest.

pravougao-2

3. Dodajte još tri perle, provucite nit kroz perlu označenu u prethodnom koraku brojem šest i zatim kroz dve nove. Ponavljajte postupak dok ne dobijete željenu dužinu.

pravougao-3

4. Da biste bili u mogućnosti da započnete drugi red potrebno je da provučete nit kroz poslednje tri nove perle koje ste dodali u prvom redu i da izađete kroz perlu koja se nalazi na vrhu prvog reda kao na slici ispod.

pravougao-4

5. Zatim dodajte tri perle i provucite nit kroz perlu gde ste prethodno izašli i nastavite kroz perlu koju ste poslednju dodali.

pravougao-5

6. Dodajte dve perle. Provucite nit kroz perlu koja se nalazi na vrhu prethodnog reda i perlu kod koje ste izašli u prethodnom koraku. Zatim provucite nit kroz dve nove perle koje ste dodali i izađite kroz narednu perlu koja se nalazi na vrhu prvog reda.

pravougao-6

7. Dodajte dve nove perle. Provucite nit kroz perlu iz prethodnog boda i perlu kod koje ste izašli u prethodnom redu. Izađite kroz prvu novu perlu kao na slici ispod.

pravougao-7

Ponavljajte navedene korake dok ne dostignete željenu dužinu.

Kategorije: Kako da

Slađana I.

Stojim iza svojih reči i velikih količina perli. Radim ono što volim i radim to često.


Bod pod pravim uglom

Autor: Slađana I.
0
error: Content is protected !!